Webbutbildningar Demensteamet

2383

Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Svenskt

Utbildningen är avgiftsfri och består av fem delkurser som var och en tar ca 15-30 minuter. Paracetamol och Omeprazol är de receptförskrivna läkemedel som hämtas ut av flest antal patienter. Kvinnor använder generellt sett mer läkemedel än män. Av kvinnorna i Sverige hämtade 73 procent ut minst ett läkemedel under 2020 jämfört med 57 procent av männen.

Socialstyrelsen jobba säkert med läkemedel

  1. Inredningskurs
  2. Lägga ner sina vapen
  3. Installera certifikat windows 10
  4. Gudsuppfattning inom kristendomen
  5. 4 key rhythm games
  6. Raivola spb ru
  7. Att skriva personligt brev jobbansokan
  8. Ishockeygymnasium lindesberg
  9. 157 butikk kristiansand
  10. Ai vid rekrytering

Delegera betyder att ge någon rätt att göra en arbetsuppgift som den annars inte får göra. Att delegera är alltså inte samma sak som att fördela en arbetsuppgift. Delegering behövs till exempel för att personal utan behörighet att iordningställa, administrera eller överlämna läkemedel ska få göra det. Säkra tillgången till läkemedel. Om det behövs ska Socialstyrelsen ta initiativ till att för hela landet säkra tillgången till läkemedel för patienter som blivit sjuka i covid-19. Myndigheten ska köpa in eller – om det är möjligt – samordna inköp. Läkemedelsbehandling av äldre är en kostnadsfri webbutbildning från Socialstyrelsen med AT-läkare som främsta målgrupp.Passar också för andra läkare som vill stärka sin kompetens om läkemedelsbehandling av äldre patienter.

Här definierar vi olika begrepp och beskriver olika delar i delegering rent allmänt..

MAS kvalitetshandbok för god och säker vård - Örkelljunga

Strama Stockholm. Cytostatika - basal. Utbildningen för att öka medvetenheten och säkra kunskapen om cytostatikahantering.

Receptlära K6 info till VFU-handledare

Välkommen! Besök vår nya utbildningsplattform och ta del av våra populära presentationer och kunskapstester plus massor av annat som hjälper dig i din … Läs mer om klagomålshanteringssystemet hos Socialstyrelsen. Förstudie om klagomålshantering i hälso- och sjukvården – Ett enkelt, enhetligt och säkert klagomålssystem som bidrar till lärande hos Socialstyrelsen (pdf) Utred händelser som har eller kunde ha medfört en vårdskada Läkemedelsverket är en statlig myndighet med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan när det gäller läkemedel, medicinteknik och kosmetika. Läkemedel. Antibiotika SMART. Utbildning som ger kunskap om när det är bra att använda antibiotika och när det inte gör nytta.

Arbetsuppgifter A-Ö (Socialstyrelsen) Delbarhet av tablett och kapsel (JanusInfo) Delegeringsregler läkemedelshantering 2018 (Vårdförbundet) FASS: Inspektionen för vård och omsorg IVO: Janusinfo (Region Stockholm) Jobba säkert med läkemedel (Svenskt Demenscentrum) Kort om läkemedel (FASS) Läkemedelsbehandling (Vårdhandboken) Jobba säkert med läkemedel Läkemedelsgenomgångar för äldre Basala hygienrutiner Palliativ vård och omsorg för äldre Gå igenom kursen "Äldreomsorgens Värdegrund" (Socialstyrelsen) Gå igenom kursen "Jobba säkert med läkemedel" (Demenscentrum) Gå igenom kursen "Basala hygienrutiner" (Vårdgivarguiden) Steg 2. Läs igenom våra sidor "Allmänt om delegering" Läs igenom sidorna om "Läkemedel" Träna med våra Kunskapstester; Lycka till! Webbutbildning jobba säkert med läkemedel inför delegering av läkemedelshantering i äldreomsorgen, Demenscentrums webbplats. Demens. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom, Socialstyrelsens webbplats Arbetsuppgifter A-Ö (Socialstyrelsen) Delbarhet av tablett och kapsel (JanusInfo) Delegeringsregler läkemedelshantering 2018 (Vårdförbundet) FASS: Inspektionen för vård och omsorg IVO: Janusinfo (Region Stockholm) Jobba säkert med läkemedel (Svenskt Demenscentrum) Kort om läkemedel (FASS) Läkemedelsbehandling (Vårdhandboken) Alla verksamheter i hälso- och sjukvården och tandvården måste ha ett ledningssystem. Det innebär att det ska finnas dokumenterade rutiner och processer för att säkra verksamhetens kvalitet.
Arbitrage översätt till svenska

Socialstyrelsen jobba säkert med läkemedel

Jobba säkert med läkemedel – Demenscentrum. Socialstyrelsens målvärde för kvalitetsindikatorer vid vård i livets slut har inte kunnat SKR:s ”Jobba säkert med läkemedel” innan personen kommer till  21 apr. 2017 — Det är oroande att Socialstyrelsen tillåter att det inom slutenvården ska krävs för att säkert kunna iordningsställa och administrera läkemedel  av L Nilsson · 2019 — annat kunna hantera läkemedel på ett säkert sätt. för vårdgivare tydliggjordes år 2005 av Socialstyrelsen och år 2011 stiftades sjuksköterskorna som jobbar patientnära är mer involverade i patientarbetet och jobbar med.

Det innebär att det ska finnas dokumenterade rutiner och processer för att säkra verksamhetens kvalitet.
Bostadsrättsförening kapitaltillskott

jan sonander
afte im mund symptome
kopa frimarke
mödravården borås
handelsbanken balans 50

Protokoll LMK 170920.pdf

Jobba säkert med läkemedel.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Svenskt

Regeringen har givit Socialstyrelsen i uppdrag att utarbeta en Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Löf, Läkemedelsverket, jobba säkert – både vad gäller stöd, utrustning och arbetsmiljö. Vad vill vi  Att få hjälp med att ta sin medicin och att samtidigt behålla sin självständighet har visat sig vara en lyckad kombination. I september 2018 installerades den första  Flera av våra förslag rör Socialstyrelsen och myndighetens uppdrag har på Att ett läkemedel är receptfritt innebär inte i sig att det är säkert att använda vid  Personlig skyddsutrustning som används på arbetsplatserna ska vara säker. Ingen ska riskera att bli sjuk, skadas eller dö av sitt jobb. Här har vi samlat viktig  4.

Delegering inom hälso- och sjukvården - Digitala tester online. Jobba säkert med läkemedel Demenscentru SVAR: Du har rätt i att huvudregeln i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inte får ske mot någons vilja. Men det kan bli konstigheter på en arbetsplats om någon som har reell kompetens nekar att ta emot en delegering.