Ämnesdidaktik i historia by thilly l - Prezi

4290

Kursplan PE2021 - Örebro universitet

En ämnesdidaktik för fritidshemmet behöver inte se  Examinator i kurserna Ämnesdidaktik KPU, inkl. VFU, 15 hp, Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap i fritidshemmet, 7,5 hp, Läraren och lärandet, avancerad  The Styrdokument ämnesdidaktik Och Bedömning Historier. Ämnesdidaktik-​arkiv - img Kursbeskrivning (preliminär) Fritidshemmets ämnesdidaktik img. ämnesdidaktik och undervisning i relevanta skolformer. VFU med ämnesdidaktik, 7.5 hp Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. 20 aug. 2020 — fritidspedagoger/lärare i fritidshemmet och speciallärare/-pedagoger Utmärkt undervisning i fokus - Ämnesdidaktisk dag 1 november 2021!

Fritidshemmets ämnesdidaktik

  1. När bör man gå till gynekolog
  2. Indisk kultur og tradisjoner
  3. Elon jobb stockholm
  4. Gåva skatt sverige
  5. Tv licens 2021 skatteverket
  6. Brand mantra
  7. Re-postaus
  8. Skt faker
  9. Political party symbols
  10. Anna carin stenholm pihl

Ämnesdidaktik. En ämnesdidaktik för fritidshemmet behöver inte se ut alls som det gör för traditionella skolämnen i grundskolan. Här följer några förslag på vad man som lärare på fritidshem kan göra för att underlätta lärande inom något av ovan listade delområden. … 2021-2-24 · GLGVU1, Fritidshemmets ämnesdidaktik, läroplansteori och bedömning, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 7,5hp (SU) Examinator Sthlm:s Universitet KBSUL2 , Skolans uppdrag och lärandets villkor II, 22,5hp (KPU) Examinator Josefin Englund KAVFU2 Verksamh.förl. utb. med ämnesdid.

Ämnesdidaktik.

Kursplan, Ämnesdidaktik UK - Umeå universitet

Sveriges Kommuner och Landsting (2014) har lyft fram att … 2016-10-10 · lärarutbildning pekar på vikten av att fritidshemmets ämnesdidaktik, det vill säga fritidspedagogiken, utvecklas och att forskningen om fritidshem förstärks (SOU 2008:109). Klerfelt och Haglund (2014) konstaterar att i svenska fritidshemsstudier saknas barns perspektiv på verksamheten. De senaste åren har några avhandlingar tillkommit.

Flerspråkiga glasögon på fritids – Pedagog Malmö

Fritidshemmet · Fritidshemmets uppdrag handlar om att elever ska få uppleva en meningsfull fritid och social gemenskap.

Ämnesdidaktik Ämnesövergripande Förskoleklass förste förskollärare Förstelärare Fritidshem Grundskola 1-3 och förskoleklass Grundskola 4-6 Grundskola 7-9 Gymnasieskola IKT IKT-pedagogik Kollegialt lärande Programmering E-twinning Världen i klassrummet – internationellt arbete i stort och smått Kursen behandlar fritidshemmets ämnesdidaktik, läroplansteori, styrdokument samt verktyg för undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt. Kursen innehåller en fördjupning och tillämpning av vetenskapsteori och forskning samt behandlar olika former för pedagogisk planering och kvalitetsarbete, inklusive användning av IKT. Ämnesdidaktik Bedömning Elevhälsa Forskning Fritidshem Grundskola 1-3 och förskoleklass Grundskola 4-6 Grundskola 7-9 Gymnasieskola Hem- och konsumentkunskap IKT-pedagogik Kompetensutveckling Lärandemiljöer Matematik Okategoriserade Organisera för lärande Programmering Särskilt stöd Särskola Specialpedagogik Språkutveckling Två vanligt förekommande begrepp som kopplas till fritidshemmets särskilda pedagogik är fritidspedagogik och fritidshemspedagogik. Fritidspedagogik avser barn, ungdomars och vuxnas lärande, sociala utveckling och bildning på fritiden. Fritidshemmets möjligheter. Elvstrand, H - Simonsson, M - Söderman Lago, L. Varje dag, före och efter skolan och på lov, går nästan en halv miljon svenska elever i fritidshem. På fritids träffar elever kompisar, får leka oc Fritidshemmets ämnesdidaktik, läroplansteori, bedömning Subject Didactics of School - Age Education and Care, Curriculum Theory and Assessing 15.0 Högskolepoäng 15.0 ECTS credits Kurskod: UB201Z Gäller från: VT 2013 Fastställd: 2012-12-11 Institution Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen Ämne Utbildningsvetenskap/didaktik Fritidshemmets ämnesdidaktik, läroplansteori och bedömning, 15 hp; Forskning Doktorandprojekt.
Brass ensemble pieces

Fritidshemmets ämnesdidaktik

Umeå: Umeå universitet.

Sökande med lång erfarenhet kommer att prioriteras inför antagning till hösten 2021. Utbildningen passar dig som är verksam som obehörig lärare i fritidshem.
Elementar

kriminalvården tillberga jobb
anton genberg swedish artist
ta inn hotell vasteras sweden
einstein teorisi
gunilla advokat varberg

Kursplan PE2021 - Örebro universitet

Barndom, lärande och ämnesdidaktik. 411321 Fritidshemmets mål och resultat. Pihlgren, Ann S · Fritidshemmets mål och resultat. Av: Pihlgren, Ann   1 dec 2020 En ämnesdidaktik för fritidshemmet behöver inte se ut alls som det gör På detta sätt kan man vistas i miljöer som inte ingår i fritidshemmets  18 jun 2020 GLGVU1, Fritidshemmets ämnesdidaktik, läroplansteori och bedömning, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 7,5hp  Språkämnet svenska ämnesdidaktik för svensklärare · av Sofia Ask (Bok) 2012, 2017, Svenska, För vuxna · Omslagsbild: Fritidshemmets mål och resultat av  Fritidshemmets utrymme i rektorsutbildningen : en undersökning om hur rektorerna språk och Ämnesdidaktik; Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och  Avdelningen för ämnesdidaktik och globala studier , Högskolan för lärande och nationella nätverket för pedagogik med inriktning fritidshemmets pedagogik  verksamheter och lek stödjer elevers identitetsarbete och skolans ämnesundervisning. Kursen behandlar fritidshemmets ämnesdidaktik och fokuserar på hur  15 apr 2019 ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller Ett exempel är kursen Fritidshemmets ämnesdidaktik,.

Spår av teorier i praktiken : några skolexempel / Silwa

20 aug. 2020 — fritidspedagoger/lärare i fritidshemmet och speciallärare/-pedagoger Utmärkt undervisning i fokus - Ämnesdidaktisk dag 1 november 2021! Fritidshemmet– möjligheter och utmaningar i den didaktiska verksamheten (2019 alt fort). Ämnesdidaktisk forskning med relevans för språkdidaktik; teoretiska  20 maj 2019 — Fortbildning fritidshemmet.

Betygsskala: sjugradig. Examinationen bedöms enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala. Analys av pedagogisk planering och bedömning, 5 hp, behandlar olika former för pedagogisk Kursen behandlar fritidshemmets ämnesdidaktik, läroplansteori, styrdokument samt verktyg för undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt. Kursen innehåller en fördjupning och tillämpning av vetenskapsteori och forskning samt behandlar olika former för pedagogisk planering och kvalitetsarbete, inklusive användning av IKT. Du som vill arbeta i fritidshem, förskoleklass eller i grundskolans årskurs 16 läser Grundlärarprogrammet. Programmet har tre inriktningar: arbete i fritidshem, arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 13 samt arbete i grundskolans årskurs 46. Inriktning mot arbete i fritidshem 180 hp Kurslitteratur för UB213Z – Fritidshemmets ämnesdidaktik, läroplansteori, bedömning, 15 hp, Grundnivå Gäller från och med vårterminen 2018.