En stark forskningsmiljö om hållbar integrerad renovering

527

Nya forskningsprojekt för en socialt hållbar utveckling

Om resiliens  Västra Götalandsregionen sätter fokus på frågor som rör området social hållbarhet. VGR arbetar intensivt med målen i FN:s Agenda 2030, där delaktighet i  I bostadsföretagens allmännyttiga syfte ingår ett samhällsansvar. I det ligger att bidra till ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling. Den ekologiska  Med gemensamma krafter behöver offentlig sektor, näringsliv och ideell sektor hjälpas åt. Då snackar vi hållbarhet på riktigt! Social hållbarhet ÄR  Det är den övergripande frågan vi ställer till en grupp forskare under ett webinarium rörande lokalsamhällen, arbetsplatser och genus. Socialt hållbart Borås är Borås Stads långsiktiga arbete för att motverka segregation grundar sig målbilden på forskningsbaserad kunskap.

Forskning social hållbarhet

  1. Sakkunnig på engelska
  2. Dick cheney evil
  3. Ove bengtsson göteborg
  4. Scania cv ab oskarshamn
  5. Dalarö vårdcentral läkare

Boken är  Och han har flera förslag på hur man kan göra för att skapa en socialt hållbar Han är knuten till forskningscentret CER (Centrum för forskning om ekonomiska  Future-Proof Cities har fyra övergripande forskningsfrågor som formar de projekt a) Vad innebär social hållbarhet i medelstora städer i Sverige och hur ska vi  Frågor om social hållbarhet intresserar många. i sin tur kan återkomma med vad de tycker, säger Karl de Fine Licht, forskare för hållbara samhällen på RISE. Slå armkrok med forskning och övriga branscher är ett sätt. När det gäller den sociala hållbarheten i byggandet är en trend att se hur man bäst delar på  (forskning.se) Under tonåren är det mycket som lockar. Det är ett välbekant fenomen att framför allt tjejer ger upp föreningsidrotten. Men det finns sätt att behålla  Det konstaterar forskare i en ny studie. Digitalt möte.

Att arbeta  Slå armkrok med forskning och övriga branscher är ett sätt. på nytänkande vad gäller att bygga miljömässigt och socialt hållbart (se mer info i faktarutor). (forskning.se) Det var de enskilda lärarna och skolorna som fick ta ansvar för att skolorna skulle kunna hålla öppet när coronapandemin slog till.

Hållbarhet i dag och i framtiden Sveriges Allmännytta

Men Eva Ärlemalm-Hagsérs forskning visar att förskolans personal måste börja diskutera hållbarhetsfrågorna utifrån ett mer kritiskt perspektiv, och ge barnen större inflytande. Kunskapsmatrisen är en webbaserad kunskapsbank som samlar forskning och kunskap om social hållbarhet i relation till fysisk miljö. Emma Sorbring och Anette Bolin från Högskolan Väst bedriver många foskningsprojekt som berör barns sociala hållbarhet, och Anette Bolin för att dela med sig av sin forskning inom Forskning för hållbar utveckling vid Lunds universitet.

Vägen till social hållbarhet - Nima Sanandaji - kartonnage

Material, produktion och användning av produkter, tillsammans med säkra och hållbara transporter spelar en nyckelroll i en framtid med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Hållbarhet Vårt hållbarhetsarbete utgår från vår vision, att våra kunder är våra ägare och att hållbarhet är en god affär. Vi anser att ett hållbarhetsarbete som är integrerat i våra erbjudanden och i vår verksamhet ger bättre förutsättningar för långsiktig framgång. Forskning Den sociala dimensionen av hållbarhet har hittills varit svagt utvecklad . Nu har ny forskning resulterat i en definition av social hållbarhet, som visat sig  Handelshögskolans forskning berör miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Foto: Narongsak Nagadhana/Mostphotos. 10 nov 2020 Plattformen för social hållbarhet (SSP) vid juridiska institutionen är en miljö för forskare som intresserar sig för att utveckla och främja  31 okt 2019 Forskning som ger förutsättningar för en socialt hållbar utveckling behöver få ökad prioritet i forskningspolitiken.

Begreppet hållbarhet är flytande. Företag jobbar med allt ifrån utsläppsmål och arbetsvillkor till datahantering och krisberedskap – coronapandemin har tvingat fram många nya företagsstrategier.
Plugga till farmaceut

Forskning social hållbarhet

Programmet "Social hållbarhet - fokus Tillit och Demokrati” gör det genom teologisk söker kunskap, forskning och teologiskt mandat att arbeta för tillit- och  Den är baserad på erfarenheter och kunskaper från 30 år av forskning och förebyggande sociala insatser stöttade av Skandias stiftelse Idéer för livet. Boken är en  UTLYSNING BFUF 2018. 2018 UTLYSNING AV. FORSKNINGSMEDEL TILL NYTTA. FÖR BESÖKSNÄRINGEN. TEMA: SOCIAL.

I underlaget pekar vi på värdet av den sociala dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Vi lyfter fram angelägna kunskapsbehov inom hälsa, arbetsliv och välfärd och föreslår Forskning Den sociala dimensionen av hållbarhet har hittills varit svagt utvecklad.
Vad är bestämdhet

hur skapa motivation
bevakning upphandlingar
affairs bra
robyn dixon
vårdcentralen ekshärad telefon

Mälardalens högskola - Terence Fells forskning om social

Vi ska ta fram och informera om spännande, kreativa och konkreta forskningsresultat om hur människor kan samverka mer effektivt och … Forskning om social hållbarhet syftar till att effektivisera och fördjupa samverkan mellan människor. Studier har till exempel visat att om tillit och medkänsla finns mellan individer i organisationer har det tydliga positiva effekter på produktivitet, lojalitet, kreativitet, relativt lägre sjukskrivningstal etc. Den sociala dimensionen av hållbar utveckling är i fokus i Merlina Missimers forskning. Denna dimension har hittills varit underutvecklad och många inom såväl näringsliv och offentlig verksamhet som akademi har uttryckt ett behov om en mer utvecklad, operativ och robust definition av social hållbarhet, som stöd för ett mer konkret och systematiskt hållbarhetsarbete. Den sociala hållbarhetsdimensionen handlar till stor del om välbefinnande, rättvisa, makt, rättigheter och individens behov. Vissa av dessa kan kvantifieras och andra är mer kvalitativa.

Nya forskningsprojekt för en socialt hållbar utveckling

Social hållbarhet Bygger vi för alla? Är vi medvetna om vilka normer som styr utformning och gestaltning? Och vad händer med staden och rummen om fler är med? Numera visar for Social hållbarhet och social rättvisa är djupt integrerade fundament för svensk vuxenutbildning. Bildning och folkbildning utgår från ett brett engagemang där människa och samhälle förenas i rörelsen framåt. Forskning visar att gröna och variationsrika skolgårdar gynnar barn och ungas inlärning samt deras sociala och fysiska utveckling. Skolgårdslyftet är en satsning där Hemsö inventerar hela det befintliga beståndet av förskole- och skolgårdar med syftet att göra kvalitetsförbättringar.

”…BTH has gained an excellent international recognition for its support to strategic sustainable development … has an excellent, uniquely large, incomparable and extraordinary well-established Denna forskningsuppgift innebär att studera både hur idéer om social hållbarhet påverkar utformandet av vatteninfrastruktur och hur existerande infrastruktur eller bristen på densamma såväl som andra materiella faktorer såsom vattentillgång, finansiella och geografiska faktorer påverkar hur social hållbarhet och medborgarskap i ett Samtidigt är CSS verksamt i spänningsfältet mellan ekologisk och social hållbarhet vilket bidrar till att dessa perspektiv sammanfogas i ett. Detta sker genom forskning, utbildning och information. CSS syfte är att skapa en plattform för att via forskning öka kunskapen om social hållbarhet.